Möte Hjärtums Moppedrev 2024-06-03

 

Mötet hölls i Västerlanda, vid Sandbäcken

 

Till mötet kom 20 besökare på moped och en med bil.

 

Vår ordförande, Sten Samuelsson öppnade mötet.

 

Det finns för nu inget nytt att rapportera om vår nya hemsida. Bengt återkommer om nya rön om detta senare.

 

Det fanns inget att rapportera om Ljungskiledagen den 6/6. Vi skall vara på plats kl. 10.00. Avresa från Ström 09.30.

 

Vi påminner om:

Kråkestans rally den 6/6.

Orust runt den 6/6.

Traktorpulling på Backamo den 7 och 8 juni. Här är inträdet 100:-.

 

50 kepsar med vårt emblem kommer att beställas. Tony kontaktar Patrik W.

  

Övriga frågor:

 

Sekreterarfrågan har ännu ingen lösning. Inte heller idag fick vi något förslag.

 

Rapport från veteranträff på Bergs Handelsträdgård. Ingen deltagare från oss.

 

Rapport från Hjärtums festivalen. Vi var 12 mopedburna, och kanske 25 medlemmar totalt som besökte festivalen. Vi parkeringsvakter fick in 999:- till föreningens kassa.

 

Vi måste få namn på personer som kan hjälpa till vid:

 

Skrammelcrossen på Bondeström fredag 26/7 kl. 17.00.

Roger T. och Tommy T. sköter tidtagningen på skrammelbanan. Övriga som hjälper till med allt annat är Sten, Mats, Owe och Lena.

 

Vid danskarnas besök lördag 24 augusti behövs hjälp. Anmälda nu är Åke och Bert. I varje trafikgrupp åker 15 danskar, plus 1 föråkare, och 2 efteråkare. Här behövs totalt 9 personer. Astor och Kenth har anmält sig som trafikvakter. Här behövs ytterligare 2 personer. Dessutom behövs minst 4 personer i ”köket”.

 

City-trail söndag 18 augusti. Här behövs 10 personer. Anmälda är Peo, Case, Lennart, Sten, Agne, Åke och Owe. Fortfarande saknas 3 personer.

     

 

Nästa möte blir söndag den 7 juli. Vi åker till Hällungen där vi håller månadsmöte. Därefter reser vi till Veteranmopeddagen i Ucklum, som startar kl. 12.00.

Avresa från Ström kl. 10.30. Sten ordnar med gåvan till hembygdsföreningen.

 

Sten avslutar mötet

 

Vid pennan, Owe.