Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2018-04-04

 

Det kom 22 medlemmar till månadsmötet.

 

Föregående mötesprotokoll lästes upp, och godkändes.

 

Vi fick en ny medlem, Lars-Göran från Ödsmål.

 

Sjuntorpsrallyt var halkigt och kallt.

 

På bowlingen den 23/3 deltog 23 medlemmar.

 

Chickenrace i Alingsås på långfredagen lockade minst 3 medlemmar från klubben.

 

Svenshögenrundan den 2/5 startar från Hjärtumsgården kl. 17.30.

 

Avresa till Krutracet i Uddevalla den 12/5 avgår från Hjärtumsgården kl. 10.00.

 

Kråkestans rally 6/6 startar 10.00. Vi samlas vid Hjärtumsgården kl. 08.30.

 

Bilsport och Mc har försäkring för mopeder. Kostnad: 508:- för första moped, därefter 130:- per moped. Detta gäller helförsäkring per helt år.

 

Lars och Roger tar tacksamt emot överblivna mopeddelar för försäljning på Backamo veteranmarknad den 21/4. Behållningen går till klubbens kassa.

 

Besöka smedjan. Prata med Lars-Inge ang. det. Kvarstår sedan tidigare månadsmöte.

 

Vi påminner om träff hos Gunnar Johansson den 28/4. Se mera info. i kalendern.

 

 

 

 

                                                                                                                               Vid pennan: Owe