Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2018-08-06

 

Det kom 27 medlemmar till månadsmötet.

 

Föregående mötesprotokoll lästes upp, och godkändes.

 

Vi välkomnade 2 nya medlemmar, Tony Svensson och Ola Johansson.

 

Vid Slussträffen i Trollhättan deltog 20 medlemmar.

 

Vid skrammelcrossen på Bondeström deltog 45 medlemmar. Vi tackar Bengt för en trevlig tillställning. Bilder från träffen finns på hemsidan.

 

Veteranbilsträffen i Gräfsnäs lockade 2 medlemmar. Det kom c:a 300 fordon.

 

Fjordträff i Uddevalla den 9/8. Vi träffas för avresa från Hjärtumsgården kl. 17.00 för att vara i Uddevalla kl. 18.00. Vi kör till Uddevalla via Utby och Vassbovik.

 

Frambo mopperace sker 25/8 kl. 09.00. Se vidare info i kalendern.

 

Roger informerade om Backamo cross. Han återkommer med mera info. Detta förs in i kalendern så snart info kommit till Owe.

 

Nästa månadsmöte den 3/9 går till Mannevattnet. Tag med grillpinne, så bjudes det på eld och korv. Vi samlas på Hjärtumsgården 18.00 för gemensam resa in i skogarna.  

 

Resan till Eds mc diskuterades. Inträde är 50:- per person. Vi talar vidare om bussresa eller resa med privata bilar vid nästa månadsmöte 3/9.

 

Mötet denna gång hölls hemma hos Stig och Yvonne.. Vi tackar hjärtligt för frikostigt kaffe med dopp.

 

                                                                                                                                

 

Vid pennan: Owe