För ny medlem:

 

Namn:____________________________________

 

Tel.nr:____________________________________

 

e-post:____________________________________

 

Bostadsort:_________________________________

 

Glöm inte att skriva in ditt namn när du betalar in medlemsavgiften.

 

Lämna ut:

 

Swish och kontonummer

 

Lösenord för medlemssidan och hemsidan.