Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-02-05

 

Det kom 22 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-11-06 lästes upp, och godkändes.

 

Vi rapporterade från:

 

Årsmötet. Där deltog 52 medlemmar.

 

Till Gipenäs , annandag jul kom 17 medlemmar.

 

Styrelsen har haft möte och tagit fram förslag till aktiviteter under 2020.

 

Den 13/1 hade vi möte ang. ”Hjärtumsrundan”.  Hit kom 14 medlemmar. Nästa möte för denna aktivitet blir onsdag den 4 mars kl. 16.30 i Hjärtumsgården.

 

Gun-Inger meddelade att vi nu har Swish i föreningen. Numret är: 123 010 00 16

 

Vi gick igenom föreslagna aktiviteter för 2020. Dessa ligger nu inlagda på hemsidan under flik ”KALENDER”.

 

Vi är nu 182 medlemmar i föreningen. Antalet som hittills betalat in ny medlemsavgift  för 2020 är 89 medlemmar. Sista betalningsdag för medlemsavgift är 15 mars.

 

Nästa möte blir Onsdagen den 4 mars. Kl. 16.30 håller ”Hjärtumsrundan” möte. Samma dag kl. 18.00 håller vi ordinarie månadsmöte. Allt sker i Hjärtumsgården.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                                

 

Vid pennan: Owe