Möte ang. ”Hjärtumsrundan”  2020-01-13 i Hjärtumsgården.

 

Till mötet kom 14 medlemmar, som är intresserade av att arrangera ett mopperace för Hjärtums moppedrev.

Dessa var:

Rune Tobiasson, Roland Andersson, Weiny Olsson, Mats Börjesson, Bengt Sjöberg, Gunnar Ternstedt, Barbro Fagerberg, Lars Fagerberg, Gun Ekblom, Ulf Jönsson, Bert Ekblom, Lennart Wernersson, Åke Nordqvist, Hannu Lahti och Owe Ivarsson.

 

Särskilt inbjuden var Järker Tenggren från Åsaka Moppers.

 

Järker berättade hur Åsaka Moppers hade genomfört sina mopperace.

 

Vi får låna pilade skyltar av Åsaka. Det finns ett 60-tal att låna där.

Han berättade hur viktigt det är att ha en väl förberedd banläggning.

Han talade om sponsorer, och att de gjort ett kort att lämna till de sponsorer som ställt upp för föreningen. Det blir då lättare att återkomma nästa år om sponsorer.

Vi talade om ett startkort, som det nu finns förslag framtaget för. Lämnas till alla betalande deltagare.

Man bör utse en mediekontakt ifall det blir aktuellt med detta.

Priser kan delas ut på olika grunder. Förslag har lämnats hur detta kan gå till.

Vi har en föreslagen rutt som är 4,5 eller 5,5 beroende på vilken väg vi väljer utefter väderlek.

Starttid kan anges till 9.00 till 10.00.

Alla mopedister kör på egen försäkring.

Åsaka hade kaffe eller the samt smörgås vid start.

Vid målgång finns tillgång till 2 korv med bröd samt dricka till alla deltagare.

Vi har 45 förbokade danska mopedåkare. Vi maximerar antalet deltagare till 200st. Föranmälan gäller.

Vi tar ut en startavgift på 100:-

De bör finnas 4 stopp utefter resvägen. En kan vara vid badplats Öresjö.

Vi skall ha en föråkare, + en efteråkare som plockar in skyltar bl.a

Toaletter finns 3 st vid badplats Öresjö, samt en på Bondeström. Ev kan vi låna en toavagn. Detta är inte klart ännu.

Alla ansvarar för att ha tillräckligt med bensin med sig. Vår efteråkare kan i alla fall ha några extradunkar i reserv.

Är det några markägare som behöver lämna tillstånd?

Vi kommer att lotta ut priser utifrån startkorten.

Anmälan kan ske till 15/8 för 100+:-. Efteranmälan kostar 200:-.

Start och mål kan bli på Bondeströms gård.

Parkering av bilar och släp kan ske dels på Bondeström, dels på parkering och bollplan på Ströms skola.

Kontrollera hur det är med hästar och djur utefter körsträckan. Dessa kan bli oroade och vi skall förvarna de djurägare som kan bli aktuella.

Kan vi annonsera för att locka åkare? Ev annons i Moppeträffar Sverige.

Skall vi ha ett vandringspris?

Vi skriver in regler för resan på startkortet.

Vi träffas åter den 4/3 kl 16.30 i Hjärtumsgården. Samma datum kl. 18.00 startar månadsmötet .

 

 

Vid pennan Mats Börjesson och Owe.