Möte Hjärtums Moppedrev 2024-04-08

 

Mötet hölls i Vesten City.

 

Till mötet kom 29 besökare.

 

Vi fick besöka de 4 garagen som renoverade mopedrer till nyskick. Vi tackar för denna visning och tycker att det var ett mycket bra initiativ att bjuda in oss till Vesten Muppers.

 

Vår ordförande, Sten Samuelsson öppnade mötet.

 

Vi fick en delrapport av Bengt Sjöberg hur det går med vårt datasystem.

Systemet kommer att uppdateras till One Com. Lotta blir den som åtagit sig arbetet att ordna detta. Patrik har nu lämnat över lösenorden för åtkomst så arbetet kan starta på allvar nu.

 

 Det fanns inget att rapportera om nu ang. Ljungskiledagen den 6/6.

 

50 kepsar med vårt emblem kommer att beställas. Kostnaden till medlemmar blir 150:-styck. Sydda märken med vårt emblem på kommer också att beställas. Pris på sydda märken blir 70:-per styck. Det som återstår är att få fram en logga med rätt kvalitet för att köpet skall kunna genomföras. Detta återkommer Patrik W. med.

  

Övriga frågor:

 

Sekreterarfrågan diskuterades återigen. Det framkom inga direkta förslag idag.

 

Case var med på chickenrace i Alingsås som genomfördes på långfredagen. På det 66 km långa loppet deltog c:a 600 åkare. På resan gjordes 4 stopp. En aktivitet som är väl värd att besöka.

 

Info gavs om mopedrally i Svanskog.

 

Vi tackar Sten som fixade smörgåsar och kaffe till denna träff.

 

Nästa möte blir Måndag 5 maj. Vi åker runt Göta Älv. Sten blir reseledare. Avresa från Hjärtumsgården kl. 18.00. Medtag egen fika.

 

Sten avslutar mötet

 

Vid pennan, Owe