Konstitutionerande möte för Hjärtums moppedrev 2023-01-12.

 

 

Deltagare:    Lennart Wernersson

                   Agne Olander

                   Sten Samuelsson

                   Gun-Inger Bengtsson

                   Owe Ivarsson

 

 

 

Mötets syfte är att tillsätta vice ordförande, samt styrelsesuppleant och kassör bland styrelseledamöterna.

 

Följande styrelseledamöter valdes på årsmötet 2022-12-07:

 

Gun-Inger Bengtsson

Sten Samuelsson, nyval.

                                     

 

 

Mötet utser följade personer till

 

Vice ordförande             Agne Olander (ersättare för Bert)

Kassör                          Gun-Inger Bengtsson

Ledamot                       Sten Samuelsson                       

 

Ordförande och sekteterare är sedan tidigare tillsatta på 2 år och har därför 1 år kvar.

 

Mötet avslutades.

 

Vid pennan Lennart.