Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-03-04

 

Det kom 29 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-02-05 lästes upp, och godkändes.

 

Vi enades om att återigen anmäla oss till kommunens föreningsregister. Owe ordnar detta.

 

Vi har fått fram adress till den norska hemsidan som redovisar både norska och svenska moppeturer och aktiviteter.

Gå in på:    sites.google.com/site/teamalfredsen/home/moppekalender

Klicka därefter på   Moppe-kalender-teamalfredsen-Google Sites

Där finns många av de träffar vi själva deltar i noterade.

 

Lars F. har anmält att mopedskytte äger rum lördag den 15/8. Start sker vid Hjärtumsgården. Detta är inlagt i vår kalender.

 

Barbro F. meddelar att Utby bastu är öppen vecka 29 och vecka 30. Ingen notering är ännu gjord i vår kalender för detta.

 

Helmut ordnar bowling fredag den 20 mars kl 18.30 i Bowlinghallen Lilla Edet.

Föranmälan sker till Helmut på tel. 0725-207322

Vi bör vara minst 20 personer för att hålla nere kostnaden för lokalhyran.

Aktiviteten är inlagd i vår kalender.

Vi hade en annan tid bestämd på månadsmötet, men den var tyvärr upptagen.

 

Vi informerade i korta ordalag om Hjärtumsrundan. Protokoll finns på hemsidan under  flik medlemmssidor och protokollet heter ”Hjärtumsrunda möte 2.”

 

Nästa möte blir Onsdagen den 1 april kl. 18.00. Då skall vi gå igenom alla de grupper som arbetar för Hjärtumsrundan, och förhoppningsvis vara så långt framme att vi kan börja förhandboka deltagare.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                                

 

Vid pennan: Owe