Månadsträff Hjärtums Moppedrev 2023-02-06

 

 

Mötet hölls i ABF:s lokal i Lilla Edet.

 

Till mötet kom 29 besökare.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2022-11-06

 

Årsmötet genomfördes med 43 deltagare.

Lotteriet gav 2710:- till föreningens kassa.

 

Patriks tomteparad genomfördes traditionsenligt på julafton.  5 deltagare kom från vår förening.

 

Utbetalning har skett från ABF till vår förening. 1050:- till kassan.

 

Vi gick igenom styrelsens förslag till verksamheter för 2023. De beslutade aktiviteterna finns nu inlagda i kalendern på vår hemsida.

 

Efter diskussion och handuppräckning beslutades att vi fortsättningsvis skall ha våra träffar i ABF:s lokaler i Lilla Edet.

 

Tyvärr missade vi att tala om Hjärtumsfestivalen. Den sker den 13 maj och vi kommer förhoppningsvis att delta med våra mopeder. Vi tar upp detta på nästa möte så att vi kan bestämma hur vi går vidare. Ev kan föreningen sponsra deltagarna i vår förening med fika.

 

Vi talade om en bussresa till Bynander motormuseum i Svenljunga. Rune Tobiasson återkommer med lämplig dag för resan, så får vi ta upp föranmälan för att se hur stort intresset kan bli.

 

Vi måste bli flera som kan hjälpa till med olika arrangemang. Aktuellt nu är ju fikafixare till våra månadsmöten.

 

Nästa månadsmöte sker måndag 6 mars i ABF-lokalen i Lilla Edet. Vi träffas 17.30.

Det blir Bert och Hannu som fixar fika denna gång.

 

Vi tackar Agne och Sten för kaffe samt wienerbröd.

 

Övriga frågor!

 

Lennart avslutar mötet.

 

Vid pennan: Owe