Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-11-02

 

Det kom 17 medlemmar till mötet, som hölls hemma hos Bert och Gun Ekblom.

 

Mötet inleddes med att Royne demonstrerade diverse lampor och blåslampor. Detta till smällar från gasolladdade eldrör. Detta tackar vi särskilt för.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-10-05 lästes upp, och godkändes.

 

Vi diskuterade mötet på Gipenäs den 26/12. Vi beslutade att ställa in denna träff pga coronaviruset.

 

Vi diskuterade årsmötet. Datum för årsmötet är den 7/12 kl. 18.00, och sker i stora salen i Hjärtumsgården. Hyreskostnaden är 900:- och Göran Risberg sponsrar klubben med denna summa. Stort tack till honom för det generösa bidraget.

Vi har maximerat antalet medverkande till 50 personer. Anmälan till årsmötet sker mellan den 16/11 0ch 30/11 till Owe på tel. 076 8040599. Det är först till kvarn som gäller. Inträdet till årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar detta år. Icke medlemmar sätts på väntelista ifall vi inte blir fulltecknade.

 

I år kommer vi att ordna med ett lotteri, samt ev. någon som kommer och håller ett kortare föredrag.

 

Vi är nu 115 medlemmar i föreningen.

 

Nästa möte sker är årsmötet som sker den 7/12.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.  Vi tackar Bert för att han ställt upp med lokal för mötet.

 

              Vid pennan: Owe