Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2019-11-06

 

Det kom 29 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-10-02 lästes upp, och godkändes.

 

Vi rapporterade från Öresjörundan. 19 medlemmar deltog i ett fint, men väldigt kyligt väder.

 

Årsmötet onsdag den 4 december diskuterades återigen. Vi bestämde vilka som skall göra vad för att det skall bli en lyckad ”årsfest”. Inträdet är sedan tidigare bestämt till 50:-.

Anmälan sker senast torsdag 28/11 till Lennart, tel. 073-2230466

eller Owe tel. 076 8040599.

 

Leif A. ordnar värme på Gipenäs, då vi åker dit den 26/12.

 

Det föreslogs att vi skall stötta bowlingklubben med 2 besök nästa år. Detta är något vi bestämmer på februarimötet, då vi går igenom förslag till kalender för 2020.

 

Tisdagsfika på Boströms cafe’ togs upp. Vi bestämde att vi fortsätter ha tisdagsträffarna där under 2020.

 

Vi talade om en årsavgift för 2020. Det bestämdes att nya medlemmar betalar 100:- för medlemskap. Denna avgift täcker även årsavgiften för det år de blivit medlemmar.

Vi föreslår att ta ut en medlemsavgift för 2020 från alla medlemmar på 50:- De som inte betalar medlemsavgift stryks ur medlemslistan.

Vi tar beslut om detta på årsmötet nu i december.

 

Under övriga frågor informerade Owe om de olika projekten som pågår i den västra kommundelen. Det informerades även om det möte som skall ske i Hjärtumsgården den 9/11 samt facebookgruppen som bildats med namnet ”väg 167”.

 

Vi är nu 180 medlemmar.

 

 

Nästa möte blir årsmötet onsdag 4/12 i Hjärtums församlingshem.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                               

 

Vid pennan: Owe