Konstitutionerande möte Hjärtums moppedrev 2018-12-03.

 

 

Deltagare:      Lennart Wernersson

                     Bert Ekblom

                     Gun-Inger Bengtsson

                     Owe Ivarsson

                     Olle Olsson       (frånvarande)

                     Bengt Sjöberg

 

 

Mötets syfte är att tillsätta sekreterare, kassör, bland styrelseledamöterna.

 

Följande styrelseledamöter valdes på årsmötet 2018-12-03:

 

Styrelseledamöter:    Gun-Inger Bengtsson

                                Bert Ekblom

 

 

Mötet utser följade personer till

 

Vice ordförande 2 år        Bert Ekblom

Kassör 2 år                     Gun-Inger Bengtsson

 

 

 

Mötet avslutades.

 

                                                                                                                               Vid pennan Owe.