Månadsmöte Hjärtums Moppedrev 2023-03-06

 

 

Mötet hölls i ABF-lokalen Lilla Edet

 

Till mötet kom 18 besökare.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2023-02-06, som godkändes.

 

Vi har fått erbjudande om rabatterat pris hos Dina Försäkringar. Vi lämnade ut information till de som var intresserade. Det blir var och en som tar kontakt med försäkringsbolaget om man vill få mera information.

 

Sten Samuelsson har förslag om att Hjärtums Moppedrev ställer upp som funktionärer i Trollhättan. Vi behöver minst 10 frivilliga, gärna flera. På nästa månadsmöte tar vi upp namnen på de som vill ställa upp. Ersättningen för denna insats går oavkortat till föreningen.

Det handlar om Action Week, Citytrail-terränglöpning, söndag den 20 augusti. Vi skall fungera som vägvisare under loppet, och ersättningen blir 3000:- för 6 timmars arbete från oss, om vi blir 10 personer.

 

Hjärtumsfestivalen sker den 13 maj. Vi diskuterade om vi kan visa upp våra mopeder, först vid Hjärtumsgården, och därefter vid Hjärtums församlingshem. Det bestämdes att vi skall delta, och att föreningen bjuder på kaffe med tilltugg till de som deltar med mopeder.

 

Willy har ordnat med plats för månadsmöte den 5:e juni. Det blir vid Sandbäcken i Västerlanda.

 

Inget deltagande från föreningen på Föreningsträff i Kulturhuset Eden den 14 mars.

 

Föreslagna verksamheter för 2023 finns nu inlagda i kalendern på vår hemsida.

 

Det blir inget ” Sjuntorp runt” i år. Vi hoppas att detta kommer igång nästa år igen.

 

Aktiviteten ”Kinnekulle runt” finns nu inlagd i vår kalender.

 

Owe lämnade info om Aeroseum på Säve. Vi tar upp detta på nästa månadsmöte för att se hur stort intresset är för denna aktivitet.

 

Sten undersöker om vi kan bilda en studiecirkel om ”att speta ett ekerhjul.” Vid nästa möte får vi mera info.

 

Skamkärran diskuterades återigen. Vi har nu 5 aspiranter som kan hjälpa till här. Kärra finns att låna av Owe.

 

Vi tackar Bert och Hannu för att de ordnade fika till mötet denna gång.

 

Nästa månadsmöte sker måndag 3 april i ABF-lokalen Lilla Edet.

 

Royne och Sten fixar kaffe och fika till nästa möte.

 

Lennart avslutar mötet.

 

Vid pennan, Owe.