Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2019-03-06

 

Det kom 20 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-02-06 lästes upp, och godkändes.

 

Vi gick igenom övriga moppeturer från andra föreningar. Det saknas startdatum för en del, och vi tar upp detta på nästa möte igen. De vi nu fått startdatum på är inlagda i kalendern. 

Vi saknar startdatum för Stolleprovet i Bollebygd, Krutracet Uddevalla, Moppeträff på Lane Loge, West Coast Moppers i Stenungsund, Frambo i Grästorp, Risvedenrallyt i Hålanda, Crosskörning i Backamo, Gulaschturen i Ödeborg samt Orustrallyt i Henån.

Den som får fram ett datum på någon av dessa aktiviteter meddelar Owe, så läggs aktiviteten omgående in i kalendern.

 

Mats och Owe har besökt Martin i Stenungsund. Han har en del moppedelar till salu. Han reparerar även mopeder, och hans specialitet är el-delen. Vid intresse, ring Martin, tel 0703-410655 efter 16.00.

 

Bowling är bokad i Lilla Edets bowlinghall fredag den 22/3 kl. 19.00 till 21.00. Anmäl ditt deltagande till Owe senast 21/3. Avgiften är självkostnadspris. Betalas kontant på plats till Owe.

 

Vi påminner om Edetmässan, i Ströms idrottshall, den 6/4. Vi visar upp våra mopeder mellan 11.00 och 13.00. Anmälan om deltagande till Owe. Det vore roligt om det kunde komma minst 10 till 15 deltagare till mässan. Gärna flera.

 

Swish med pengar diskuterades. Vi beslutade, utan omröstning, att fortsätta som vi gör idag.

 

Vid ”Sjuntorp runt” den 14/4 sker samling vid Ström för gemensam avfärd kl. 09.45. Start sker därefter i Sjuntorp kl. 11.00.

 

Gun-Inger tar kontakt för att få info om Upphärads Brandmuseum. Hon redovisar detta vid nästa månadsmöte.

 

Roger Toresson meddelar att Kanonball, ett extremt mopperally, är öppet för alla som vill delta. Det är en moppetur mellan Stockholm och Halden. Gemensam start i Stockholm och först i mål vinner. Toresson vet detaljer om startavgifter och hastigheter för deltagarna. Snitthastigheten har hittills varit 80km/tim. Det är tillåtet att slå detta rekord.

Anmäl er till Toresson på tel. 0702-455301

 

Nästa möte blir månadsmötet onsdag 3/4 i Hjärtumsgården.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                               

 

Vid pennan: Owe