Månadsmöte Hjärtums Moppedrev  2023-04-03

 

 

Mötet hölls i ABF lokalen Lilla Edet

 

Till mötet kom 22 besökare.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2023-03-06. Mötet godkände protokollet.

 

Sten Samuelssons förslag om att Hjärtums Moppedrev ställer upp som funktionärer i Trollhättan den 20 augusti diskuterades. Sten noterade namnen på de medlemmar som ställer upp som funktionärer. På mötet fick vi ihop 10 namn som tillför föreningen 3000:- då vi slutfört vårt uppdrag..

 

Hjärtumsfestivalen diskuterades Den sker den 13 maj. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg till de medlemmar som kommer på moped. Vi åker först till Hjärtumsgården och därefter till Hjärtums församlingshem.

 

Resan till Bynanders Motormuse’um i Svenljunga diskuterades. Vi bestämde att åka lördag den 6:e maj. Hittills har vi fått in 10-tal anmälningar, från dem som vill vara med på resan. Anmälan kan göras till Lennart W.

 

Resan till Aeroseum på Säve kommer att diskuteras vidare på nästa månadsmöte.

 

Kvällskursen för att ”speta ett ekerhjul” har diskuterats. Sten har kontakt med Inge som hade cykelaffär i Skoftebyn. Han har nu flyttat till Sollebrunn, och återkommer i höst om han kan ordna en kurs där. Sten blir kontaktman.

 

Kullen runt i Kinnekullebygden har blivit inställt i år.

 

Nästa månadsmöte sker måndag 8 maj. Hedberg blir reseledare på moppeturen runt Göta Älv.

Vi avreser från Hjärtumsgården kl. 17.30. Vi fick ingen som kunde ordna kaffe med dopp på resan denna gång.

Tord Wiklund blir den som kör skamkärran på moppeturen. Sista man på moppeturen skall ha telefonkontakt med Tord och skamkärran.

 

Vi måste förbereda skrammelcrossen på Bondeström. Vi har ju tidigare sagt att vi skall fatta beslut om detta i maj månad. Under mötet amnälde sig Lennart, Åke och Owe som arrangörer. Men vi behöver bli flera.

Om vi skall ha någon prisutdelning behöver vi skänka de priser vi kan inom föreningen. Ev. kan vi också köpa priser med föreningens kassa. Priser kommer att beslutas i Juni månadsmöte.

Vi genomför i alla fall Skrammelcrossen den 25 juli kl. 17.00.

Vid maj månadsmöte kommer frågan att tas upp igen.

 

På torsdagar träffas vi på Cafe’ Backamo med början nu den 6:e april. Vi träffas även på Boströms cafe’ på tisdagar.

 

Vi diskuterade om vi skall köpa in t-shirts till våra medlemmar. Owe tar tag i frågan och har förhoppningsvis ett förslag framme till maj månadsmöte. Förslag fanns om svart tröja med guldtext.

 

Lennart avslutar mötet.

Vid pennan, Owe