Årsmötesprotokoll för Hjärtums Moppedrev, Årsmöte 2023-12-06

 

Mötet öppnades av Lennart Wernersson

 

Dagordningen godkändes

 

Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes.

 

Val av mötesfunktionärer:                                          

Ordförande                        Lennart Wernersson

Sekreterare                        Owe Ivarsson             

Två justeringsmän             Clashenrik Ericsson

                                           Karl-Erik Svensson

 

Föregående årsmötesprotokoll läses upp och godkändes.              

 

2023-års verksamhetsberättelse läses upp och godkändes.                                 

 

2023 års kassarapport läses upp och godkändes.                                                  

 

Revisorernas rapport läses upp och godkändes.        

 

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 

Följande val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår genomfördes:

 

Ordförande                        i tur att avgå                       Lennart Wernersson

Vice ordförande                 ett år kvar                            Agne Olander

Kassör                                 ett år kvar                            Gun-Inger Bengtsson

Sekreterare                        i tur att avgå                       Owe Ivarsson

Styrelseledamot                ett år kvar                            Sten Samuelsson

 

Då Lennart Wernersson valt att avgå valdes i hans ställe Sven Erik Gustavsson till styrelsen.

Det gjordes omval av Owe Ivarsson på ett år.

Det gjordes omval av Agne Olander.

 

Val av revisorer:

Willy Vikingsson                 i tur att avgå

Karl Erik Svensson              ett år kvar

 

Det gjordes omval av Willy Vikingsson

 

Val av valberedning:

Mats Börjesson

Thomas Bengtsson

Roland Andersson

För Mats Börjesson, Thomas Bengtsson och Roland Andersson gjordes omval på 1 år.

Till sammankallande valdes Thomas Bengtsson.

 

 

 

 

 

Övriga frågor:

-Till den mest envetne för 2023 utsågs Sten Samuelsson

 

-Det beslutades att vi inte tar ut någon ny medlemsavgift för kommande verksamhetsår 2024.        

 

-Vi deltar vid Patriks tomteparad på hjulafton. Avresa från Hjärtumsgården kl. 11.00.

 

-Första månadsmötet för 2024 blir måndagen den 5 februari i ABF:s lokaler i Lilla Edet kl. 17.30. Owe och Bert fixar kaffet denna gång.

 

Vi tackar de medlemmar som under året arrangerat, och bjudit på tilltugg vid olika evenemang.

 

ICA Boströms har återigen sponsrat oss med den smörgåstårta vi kommer att äta av här på årsmötet. Vi tackar ICA Boströms för denna sponsring till föreningen.

 

Så tackar vi Göran Risberg för de sponsorpengar han donerat till föreningen under året.

 

Så till sist tackar vi för musik och underhållning, de som ordnat med köket, och inte minst  Peo för lotteriet och Lars Olsson, Helmut Bjätner och Bengt Sjöberg för att de sponsrat med vinster. Detta gjorde att årsmötet blev så bra som det blev.

 

Till mötet kom 55 deltagare.

 

 

Mötet avslutades.

 

 

 

__________________________________

Lennart Wernersson                    

Ordförande         

 

                               __________________________________

 

                               Clashenrik Ericsson Justeringsman   

 

 

                                               __________________________________

                                              

                                               Karl-Erik Svensson Justeringsman        

 

Vid pennan: Owe