Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-08-02

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-06-07 lästes upp, och godkändes.

 

Till mötet som höll till på skogsvägarna i Arboskogen, och avslutades vid Stendammen, kom 21 medlemmar, och en ickemedlem. Vi fick information om Stendammens historia, och Hans Jacobsen hade startat skvaltkvarnen för att visa hur man kunde mala vetemjöl förr i tiden. Hellmut hade ordnat ett lotteri, och alla var villiga lottköpare. Priser delades ut och pristagarna var givetvis nöjda. All heder till Hellmut som ordnat lotteriet. Stort tack till Jan Johnsson, som planerat för resan. Och inte minst Hans Jacobsen som förevisade kvarnen.

 

Den 28/6 hölls ett försenat årsmöte på Bondeström. Stort tack till Bengt Sjöberg för att vi fick nyttja hans flyghangar för detta evenemang.

 

Den 4/7 besökte vi Ucklums Hembygdsförening som anordnade Veteranmopeddagen. Vi blev som alltid bjudna på kaffe och tilltugg. Stort tack för att vi fick delta.

 

Månadsmötet den 5/7 blev tyvärr inställt pga. regn.

 

Bengt planerar Skrammelcross på Bondeström den 9/8, 10/8 eller 11/8. Allt beror på väder. Vi skickar ut meddelande till alla medlemmar när vi vet rätt datum. Det kommer även att skrivas in i hemsidans kalender.

 

Vi kommer att besöka slussträffen i Trollhättan den 18/8. Avresa från Hjärtumsgården kl. 17.30.

 

Öresjörundan kommer att gå av stapeln lördag den 25/9.

 

Vi beslutade att oktober och november månadsmöten äger rum i Hjärtumsgården.

 

Vi har fått 4 nya medlemmar. Vi hälsar Jan Erik Johnsson, Lars Olsson, Lars Rosander samt Kenneth Esser välkomna till föreningen.

 

Vi fick en ny medlem under mötet. Vi hälsar därför även Thomas Jönsson välkommen.

 

Detta betyder att vi nu är 121 medlemmar i föreningen.

 

Nästa månadsmöte, den 6/9 åker vi runt Dunevallen.

  

 

Övriga frågor:

 

Inga övriga frågor togs upp.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                   Vid pennan: Owe