Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-09-06

 

Mötet hölls i Locktorp. Vi startade från Ström, och resan gick via Locktorp, Dunevallen, förbi Upphärad, Kalltorp, Ryra och avslutades utefter älvstranden till Edetrasta. En trevlig krokig och ganska lång moppetur som inte var slut förrän solen gått och lagt sig.

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-08-02 lästes upp, och godkändes.

 

Fjordträffen i Uddevalla gick av stapeln den 12/8 och den 26/8. Det var inga deltagare där från moppeföreningen.

 

Slussträffen i Trollhättan genomfördes den 18/8. Vi var ett 20-tal deltagare från vår förening varav 13 var mopedåkare.

 

Veteranmarknaden på Glimmingen i Uddevalla genomfördes den 21/8. Vi var i alla fall 4 deltagare från Hjärtum.

 

Skrammelcrossen genomfördes den 22/8. Evenemanget genomfördes i strålande solsken och tävlingar med priser och rövarheat genomfördes traditionsenligt. Totalt deltog ett 50-tal personer varav 37 var medlemmar. Som alltid en trevlig sammankomst som Bengt ordnat. Detta tackar vi för.

 

Onsdagsträffarna fortsätter på Backamo September månad ut. Därefter träffas vi på Boströms cafe’ på tisdagar.

 

Hemsidorna diskuterades. Patrik Jonasson redogjorde för hur det ligger till med ”One.com” och ”Din studio”, samt kostnaderna för detta. Vi bestämde att INTE ändra på nuvarande sätt att hantera hemsidorna. Så hoppas vi att denna fråga kan vara avslutad för denna gång.

 

Vi planerar en bussresa tillsammans med MCV Väst. Resan går till Bröderna Hjalmarsson i Vartofta den 6 november. Vi kan anmäla oss för att delta på resan från 27/9 till och med 9/10. Först den 27/9 vet vi hur många platser vi kan boka. Vi anmäler därefter alla till Hans Gärde’us eller Bo Svensson.

Vi beslutade dels att vi vill delta på resan, dels att Moppedrevet sponsrar de platser som våra medlemmar nyttjar på bussen? Detta blir en kostnad direkt ur kassan. Övriga kostnader står varje deltagare för.

 

Vi genomför Öresjörundan lördag den 25/9, med start från Hjärtumsgården kl. 10.30, och start från Utby bastu kl. 11.00. Varma kläder och egen kaffekorg rekommenderas.

 

Årsmötet har vi ju bokat till måndag den 6/12. Församlingshemmet bokas för denna träff.

Helmut har lovat att ordna ett lotteri. Den som vill får gärna sponsra Helmut med priser. Pengar för lotteriet betalas av lotteriet . Överskott tillfaller föreningen.

 

Vi har fått 5 nya medlemmar. Vi hälsar Nemo Kindgren, Hans-Olof Svensson,

Sabina Thuresson, Dennis Eriksson och Thomas Jönsson välkomna i föreningen.

 

Nästa möte är måndag 4/10 kl 18.00 i Hjärtumsgården.

 

Inga övriga frågor togs upp.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                   Vid pennan: Owe