Möte Hjärtums moppedrev 2018-03-07

 

Det kom 21 st till månadsmötet.

 

Korten har kommit upp på Boströms cafe´.

 

Ändring av Svenshögenrundan 21/4 till 2/5 skall tas upp nästa möte.

 

Även flytt av Mannevattnet tas upp nästa möte.

 

Gunnar Johansson 28/4.

 

Anmälning till föreningsregistret nästa år.

 

Kom även upp Flygmuséum Säve.

 

Skall vi namnsätta vilka som är med på bilderna?

 

Hjärtums Festival skall vi inte vara med på.

 

Diskussion ang. försäkringar på mopederna.

 

Bilsport MC och moderna försäkringar.

 

Bowling 23/3. Willy tog emot intresse lista.

 

Sjuntorps moped race 24/3. Samlas vid Ström och åka tillsammans.

 

Besöka smedjan. Prata med Lars-Inge ang. det.

 

Stig Johansson är intresserad av att köpa en moped om det finns någon till salu.

 

 

Gun-Inger Bengtsson