Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2018-05-02 i Svenshögen.

 

Det kom 24 medlemmar till månadsmötet.

 

Föregående mötesprotokoll lästes upp, och godkändes.

 

På Gullmarsrallyt i Lysekil deltog Case.

 

Avresa till Krutracet i Uddevalla den 12/5 avgår från Hjärtumsgården kl. 10.00

Läs om övriga aktiviteter i hemsidans KALENDER.

 

Den mycket trevliga träffen hos Gunnar Johansson den 28/4 drog 15-talet medlemmar. Vi tackar Gunnar för att han arrangerade mötet och bjöd på korv med bröd och dricka, till den som ville ha.

 

Kvällens möte hölls i Svenshögen. Vi tackar Sven-Erik, Rebecca och Arnold för arrangemanget med tilltugg och dricka som de bjöd på. Att sedan vädrets makter var med oss var ju utomordentligt.

 

 

 

                                                                                                                                Vid pennan: Owe