Hjärtums Moppedrev

Månadsmöte 2018-02-07

 

 

President och ordförande Lennart Wernersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

Till mötet kom 29 medlemmar.

 

Föregående mötesprotokoll från 2017-11-01 lästes upp.

 

Vi fick en ny medlem, Weiny Olsson från Trollhättan och Sjuntorp.

 

Vi är nu 159 medlemmar i klubben.

 

Fagerberg informerade om ett café i Stora Höga, som på onsdagar samlar MC-intresserade.

 

Vi beslutade att sätta upp ett fotografi på Boströms café från vårt Moppedrev.

 

Vid kolonnkörning med våra mopeder, skall vi vara max 5 mopeder i rad. Sedan skall vi ha en lucka innan nästa kolonn. Detta för att underlätta att annan trafik skall kunna köra om på ett säkrare sätt. Innan körning utses 1:e-man i varje kolonn.

 

Vi kan få pengar till klubben genom att skänka överblivna delar till klubben. Dessa säljes tex. på Backamo veteranmarknad. Vinsten går oavkortat till Hjärtums Moppedrev.

 

Vi gick igenom kalender och aktiviteter för året. Godkända aktiviteter finns inlagda i årets kalender, som hittas på hemsidan: www.hjartumsmoppedrev.se

 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

 

                                                                                                                                                        Vid pennan: Owe