Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-11-01

 

Mötet hölls i Hjärtumsgården, dit 24 deltagare tog sig med bil, och 2 deltagare kom på moped. Så det blev totalt 26 deltagare.

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-10-04 lästes upp, och godkändes.

 

Återigen talade vi om en bussresa. Det verkar ändå finnas ett intresse för denna aktivitet. Hannu har uppgifter i en tidning som kan vara till hjälp för att finna ett bra ställe att besöka. Vi föreslog att februari månad kan vara en lämplig tid att genomföra en sådan aktivitet.

Meddela Lennart eller Owe om ni har förslag.

Tord Wiklund talade om att Enströms Buss kan ordna med bussresa och ta emot betalningar.

 

Årsmötet är bokat till den 8/12. Föranmälan går till Lennart på tel. 073-223 04 66. Sista anmälningsdag är 4/12. Årsmötet är avgiftsfritt.

 

Helmut har lovat att ordna ett lotteri till årsmötet. Överskott tillfaller föreningen. Den som kan bidra med priser kontaktar Helmut, tel. 072-520 73 22.

 

Vi har beställt 25 nya västar.

 

Patriks tomteparad sker den 24/12 med avresa från Hjärtumsgården kl. 1100. Du deltar i tomtedress, eller minst röd luva, och turen går genom Hjärtum samhälle, till Ström och vidare till Lilla Edet. Vi beräknar att vara utanför Boströms kl. 1130. Hela resan beräknas ta mellan 60 och 90 minuter. Patrik är arrangör och träffas på tel. 070-790 55 52.

 

Vi påminner om att Gipenäs-mötet sker på trettondagen, torsdagen den 6/1-22.

 

Brottsförebyggande rådet BRÅ, i Lilla Edet bjuder in intresserade föreningar att delta i arbetet med vad som händer runt om i vår kommun. Det blir inget deltagande från vår förening.

 

Vi har fått en ny medlem, Kjell Frisk från Svenshögen. Vi hälsar Kjell välkommen i vår förening. Så, nu är vi 127 medlemmar.

 

Tidigare under hösten avled vår medlem Göran Thorsson. Nu senast har vi fått meddelande om att även Olle Olsson är avliden. Vi tänker på deras familjer.

 

Nästa möte är årsmötet onsdag den 8/12 kl 1800 i Hjärtums församlingshem.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                                                               Vid pennan: Owe