Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-03-22

 

Lennart inledde mötet med att läsa upp det första protokoll som skrevs då moppedrevet bildades.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-11-02 lästes upp, och godkändes.

  

Vi diskuterade årsmötet återigen. Det beslutades att årsmötet den 8/4 måste ställas in. De restriktioner som folkhälsomyndigheten beslutat om ger oss inte utrymme att genomföra mötet. Då restriktionerna ändras tar vi nya beslut för att genomföra mötet.

 

Hjärtumsrundan diskuterades. Vi beslutade att ställa in denna aktivitet i år också på grund av coronaviruset. Owe meddelar de danska deltagarna.

 

Vi bör besluta hur vi gör med kostnaderna för de båda hemsidorna vi nu betalar avgift för. Bengt kollar upp vad som gäller. Senast i september månadsmöte fattar vi slutgiltigt beslut hur vi gör med betalningarna för 2022.

 

Det är viktigt att alla som byter mailadress meddelar detta till Bengt. Den som inte har rätt adress blir utan information vid allmänna utskick.

 

Vi gick igenom kalendern för 2021. Många aktiviteter blev strukna pga coronaviruset. Nu är i alla fall kalendern uppdaterad med de aktiviteter som mötet bestämde.

 

Vi är nu 115 medlemmar i föreningen.

 

Nästa månadsmöte sker den 3/5 med Svenshögenrundan.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                                                                                                Vid pennan: Owe