Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-06-07

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-05-03 lästes upp, och godkändes.

 

Till mötet som höll till på Bussöa vid Gunnarsvattnet kom inte mindre än 31 medlemmar. Thomas Bengtsson talade gamla minnen från den tid då det faktiskt stod en buss på ön. Mats och Owe hade fixat korv och bröd dagen till ära.

  

Äntligen kommer vi att hålla ett försenat årsmöte den 28/6 kl. 18.00 på Bondeströms gård. Föranmälan sker till Lennart W. senast 23/6 på tel. 073-223 04 66. Som vanligt blir det kaffe med dopp, samt smörgåstårta och dricka. Har vi tur spelar moppeorkestern våra gamla moppelåtar. Väl mött! Och så håller vi coronaavstånd.

 

Till hjälp med att ordna årsfesten har vi fått Gun-Inger, Lena, Mats, Siwan, Thomas samt Owe.

 

Vi påminner om att det inte utgår någon årsavgift i år.

 

Vi får se om det är någon som kan ordna ett lotteri till årsmötet. Detta blev inte helt klart under mötet.

 

Vi är nu 116 medlemmar i föreningen.

 

Nästa möte är årsmötet den 28/6. Därefter bjuder Ucklums Hembygdsförening in till Veteranmopeddagen den 4/7. Den 5/7 har vi nästa månadsmöte, och åker då runt Dunevallen. Se mera info om de olika aktiviteterna i kalendern, på vår hemsida.

 

Övriga frågor:

 

Kråkestans rally genomfördes den 6/6. Detta lockade 150 deltagare.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                   Vid pennan: Owe