Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2018-10-03

 

Det kom 23 medlemmar till månadsmötet, som denna gång hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll lästes upp, och godkändes.

 

Vi välkomnade 1 ny medlem, Sven Olof Hedberg från Vesten, Hjärtum.

 

Vid Öresjörundan deltog 32 medlemmar. 30 mopedister och 2 bilburna. Det blev en lyckad tillställning med toppenväder. Vi tackar Bengt för glögg och pepparkakor.

 

Vid Risvedenrallyt hade vi ingen med från klubben.

 

Backamo crosskörning sker den 6:e och 7:e oktober. Läs mera info i kalendern.

 

Den 6:e oktober åker vi till Eds Mc och Motormuseum. Inträde är 50:- per person. Vi åker i privata bilar, samt på motorcykel för den som vill. Samling sker kl. 09.30 vid Hjärtumsgården. Anmälan till Lennart, tel. 073-2230466.

 

Vi diskuterade bankfrågan gällande konto och bankgiro. Bert tar reda på hur hans vägförening löst detta. Bengt söker ytterligare info av Swedbank om man kan lösa detta till ett lägre pris eller finna annan lösning via bank. Alla kan återkomma med förslag om detta.

 

Gulaschturen i Ödeborg den 10/11 diskuterades. Vi sätter in detta evenemang i

kalendern. Där finns också mera info att läsa.

 

Företaget Jvc Enterprise på Kuröd i Uddevalla tel. 070-6946245 köper, säljer, förmedlar och reparerar motorcyklar och mopeder.

 

Nästa månadsmöte ONSDAGEN den 7/11 sker i Hjärtumsgården. Tag med egen fika.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                                

 

Vid pennan: Owe