Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-08-03

 

Det kom 27 medlemmar till mötet, som hölls i Arboskogen, Västerlanda, hos Mikael Fors.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-07-05 lästes upp, och godkändes.

 

Claes-Henrik hade varit i Västervik och besökt ett motormuséum där. Han rekommenderade ett besök för den som passerar Västervik.

 

Onsdagarnas caféträffar på Backamo fortsätter, så länge coronapandemin är aktiv, och Boströms café är stängt.

 

Det meddelades att föreningens konton nu finns inlagda på hemsidan.

 

I fortsättningen kommer vi att hålla månadsmöten på måndagar. Detta innebär att datum för månadsmöten ändras för oktober och november månad. Se info i kalendern.

 

Vi fick en ny medlem. Han heter Jan Jonsson. Vi hälsar honom välkommen i föreningen.

 

Åke Nordqvist ordnar en mopperesa under sommaren/hösten, har han lovat. Det blir kort framförhållning. Vi kommer att meddela tid och plats i kalendern på hemsidan, så snart vi vet mera. Håll koll på kalendern, är vårt tips.

 

Nästa möte sker måndag 7/9. September månadsmöte sker på Bondeström kl. 18.00. där samling sker. Tag med egen fika.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.  Det var en fantastiskt fin och trevlig plats vi fick lov att nyttja för mötet.

                                                                                                                                

 

              Vid pennan: Owe