Möte Hjärtums Moppedrev 2024-05-06

 

Mötet hölls i på plats mitt emot Åkerström, på östra sidan av älven.

 

Till mötet kom 14 besökare.

 

Vår ordförande, Sten Samuelsson öppnade mötet.

 

Det finns för nu inget nytt att rapportera om vår nya hemsida. Bengt återkommer om nya rön om detta senare.

 

Det fanns inget nytt att rapportera om Ljungskiledagen den 6/6.

 

50 kepsar med vårt emblem kommer att beställas. Kostnaden till medlemmar blir 150:-styck. Sydda märken med vårt emblem på kommer också att beställas. Pris på sydda märken blir 70:-per styck. Det som återstår är att få fram en logga med rätt kvalitet för att köpet skall kunna genomföras. Detta återkommer Patrik W. med.

  

Övriga frågor:

 

Bengt har tillverkat skålar med vårt emblem. Vi tyckte att den största skålen var finast, och föreslår den som gåva från föreningen, vid olika tillfällen. De skall i alla fall fyllas med godis vid överlämnandet.

 

Sekreterarfrågan har ännu ingen lösning.

 

Söndag 12 maj sker en veteranträff på Bergs Handelsträdgård. Där ser vi traktorer, bilar, mopeder och motorcyklar. Utställningen är öppen mellan 10 – 13. Vi är välkomna med våra mopeder. Kontaktman: Thomas, tel. 070-514 68 79

 

Lördag 25 maj sker Hjärtumsfestivalen. Vi träffas vid Hjärtums kyrkogård kl. 11.00. Fritt kaffe med kaka till alla som kommer med moped. Sten, Owe, Patrik och Royne sköter parkeringen för bilar.

     

 

Nästa möte blir måndag 3/6. Vi åker till Sandbäcken i Västerlanda. Willy ordnar med platsen där. Samtidigt blir det månadsmöte. Tag med egen fika.

 

Sten avslutar mötet

 

Vid pennan, Bert.