Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2019-10-02

 

Det kom 18 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-09-02 lästes upp, och godkändes.

 

Det rapporterades från Kulturarvsdagen i Ströms slottspark. Lennart tackade alla som ställde upp och visade sina mopeder, och gjorde dagen till en mycket lyckad tillställning.

Bilder från denna dag har publicerats på vår hemsida. Vi kom överens om att kommunen får bruka dessa enl. Anna Svenssons önskemål.

 

Vi beslutade att avstå medlemskap i Motorhistoriska Riksförbundet.

 

Öresjörundan blev ju inställd den 28 september pga regn. Istället gör vi ett nytt försök söndagen den 6 oktober. Tider och information finns i hemsidans kalender.

 

Vi har fått förslag att besöka Mellby Mekaniska Verkstad. Detta ligger mellan Sollebrunn och Nossebro. Man kan boka visningar där, och även besöka deras muse’um. Ev. kan vi under våren 2020 ordna en längre moppetur som kanske ger oss en heldag på moped. Vi återkommer om detta.

 

Olle Olsson har föreslagit att vi fotograferar våra mopeder och lägger in dessa på hemsidan. Där kan man också skriva in faktauppgifter om varje moped. Vi tyckte detta var en bra ide’. Olle får bli den som blir ansvarig för fotografering, datahantering och faktauppgifter för varje moped.

Så tyckte i alla fall alla mötesdeltagare. Olle var själv inte närvarande på mötet.

 

Årsmötet onsdag den 4 december diskuterades. Mat ordnar Bengt. Vår sponsor, Boströms Supermarket i Lilla Edet ställer troligen upp med smörgåstårta i år också. Musiken föreslås vår moppeorkester stå för. Vi får nog besked om detta vid nästa månadsmöte. Efter omröstning bestämdes inträdet till 50:-.

 

Under övriga frågor informerade Owe om Skanskas verksamheter på Terås, samt Maen 1:1. Även Swerock kommer att öppna verksamhet på Maen 1:8.

Väg 167 kommer att belastas med 552 transporter måndag till fredag under 10 timmar dagligen. Detta gör att tung trafik ökar med en transport per minut utöver dagens trafik.

Vatten från verksamheterna rinner ut i Sollumsån och Brattorpsån.

 

Vi är nu 178 medlemmar.

 

 

Nästa möte blir månadsmötet onsdag 6/11 i Hjärtumsgården.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                               

 

Vid pennan: Owe