Månadsmöte Hjärtums Moppedrev 2024-02-05

 

Mötet hölls i ABF-lokalen i Lilla Edet

Till mötet kom 23 besökare.

 

Vår nytillträdde ordförande, Sten Samuelsson öppnade mötet.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från 2023-11-06. Protokollet godkändes av mötet.

 

Vi gick igenom förslag till aktiviteter för 2024. Dessa finns nu att läsa för alla medlemmar på vår hemsida under fliken ”Kalender”.

 

Vi har ett Danmarksbesök att genomföra den 24 augusti. Vi meddelar våra danska besökare följande:

Vi tar ut en startavgift av de 50 anmälda. Den kostnaden blir 200SKR per deltagare. Vi börjar vår träff i Bengts hangar kl. 09.00. Då bjuder vi på kaffe / the med en smörgås. Vi genomför mopperesan på samma sätt som vi gjorde 2022. Vi står med en föråkare och en efteråkare i varje startgrupp som i sig består av 10 besökare. Under resans gång kommer det att bli ett stopp där var och en har med egen fika. Vid återkomst till Bondeström bjuds det på mat i form av korv och bröd samt läsk. Vi kommer att tala mera om detta under våren / sommaren för att vara väl förberedda då vi träffar våra besökare. Owe har lovat att meddela detta till danskarna.    

 

Det kom förslag om att besöka de som håller på med diverse mopedrenoveringar. De som vill ha dessa besök meddelar detta på något månadsmöte, så att alla får information. Vi kan även lägga in sådana träffar i vår kalender.

 

Vi bestämde att undersöka vad det kostar att köpa in ytterligare ett 50-tal kepsar med vårt emblem. Patrik Winblad har ett förslag klart till nästa månadsmöte.

 

Vi diskuterade vilken tid vi skall börja våra möten under 2024. Vi bestämde att ändra tiden till 18.00 under detta år.

 

Kan vi få fram något att lämna efter oss, då vi blir bjudna till olika tillställningar, tex. Ucklum. Det föreslogs att fråga Bengt om han kan fixa något med vårt emblem. Bengt har nu sagt att han skall försöka finna en bra lösning för detta.

 

Sekreterarfrågan MÅSTE lösas under året. Det vore bra om alla kan hjälpa valberedningen med detta.

 

Nästa möte blir Måndag 4 mars kl. 18.00 i ABF-lokalen i Lilla Edet.

 

Agne och någon mer som Agne utser fixar fika till nästa möte.  Föreningen betalar för fika.

 

Sten avslutade mötet

 

Vid pennan, Owe