Årsmötesprotokoll för Hjärtums Moppedrev, Årsmöte 2021

 

Mötet öppnades av Lennart Wernersson

 

Dagordningen godkändes

 

Frågan om mötets behöriga utlysande godkändes

 

Val av mötesfunktionärer:                                           

Ordförande                        Lennart Wernersson

Sekreterare                       Owe Ivarsson

Två justeringsmän              Willy Vikingsson

                                        Vimar Vikingsson

 

Parentation                                                                                        

En tyst minut hölls för att hedra våra två medlemmar, Göran Thorsson och Olle Olsson som avlidit under året. Vi tänker på dem båda, och de närmast anhöriga.

 

 

Föregående årsmötesprotokoll läses upp och godkändes.                                    

 

2021-års verksamhetsberättelse läses upp och godkändes                                   

 

2021 års kassarapport läses upp och godkändes.                                                  

 

Revisorernas rapport läses upp och godkändes.                                                    

 

Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

 

Följande val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår genomfördes:

 

Ordförande                        i tur att avgå                       Lennart Wernersson

Vice ordförande                 ett år kvar                           Bert Ekblom

Kassör                              ett år kvar                           Gun-Inger Bengtsson

Sekreterare                       i tur att avgå                       Owe Ivarsson

Styrelseledamot                 i tur att avgå                       Agne Olander

 

Det gjordes omval av Lennart Wernersson, Agne Olander och Owe Ivarsson.

 

Val av revisorer:

Karl Erik Svensson              ett år kvar

Willy Vikingsson                 i tur att avgå

 

Det gjordes omval av Willy Vikingsson

 

Val av valberedning:

Mats Börjesson

Thomas Bengtsson

Bengt Sjöberg

För Thomas Bengtsson och Mats Börjesson gjordes omval.

Då Bengt Sjöberg valt att avgå, valdes istället Roland Andersson.

Till sammankallande valdes Thomas Bengtsson.

 

 

 

 

 

Övriga frågor:

-Till den mest envetne för 2021 utsågs Hannu Lahti.  

 

-Det beslutades att vi inte tar ut någon ny medlemsavgift för kommande verksamhetsår 2022.                     

 

-Vi påminner om Gipenäs den 6 januari, samt Patriks tomteparad på hjulafton.

-Första månadsmötet för 2022 blir måndagen den 7 februari i Hjärtumsgården.

 

-Veteran i Väst har träff på SAAB-museet lördag den 11 december kl. 11.00. Den som vill kan ansluta för att bl.s se mopedutställningen där.     

 

Vi tackar de medlemmar som under året arrangerat, och bjudit på tilltugg vid olika evenemang.

 

ICA Boströms har återigen sponsrat oss med den smörgåstårta vi ätit av på årsmötet. Vi tackar ICA Boströms för denna sponsring till föreningen.

 

Så till sist tackar vi moppeorkestern, Roland Andersson för föredraget om sin resa i Asien, de som ordnat med köket, och inte minst Helmut och Peo för lotteriet och att årsmötet blev så bra som det blev.

 

Mötet avslutades.

 

 

 

__________________________________

Lennart Wernersson                    

Ordförande         

 

                               __________________________________

                               Vimar Vikingsson                    

                               Justeringsman      

 

 

                                               __________________________________

                                               Willy Vikingsson                    

                                               Justeringsman        

 

Vid pennan: Owe