Verksamhetsberättelse för Hjärtums Moppedrev 2018.

 

 

Under året har det hållits 10 månadsmöten, och vi har dessutom genomfört 12 resor och aktiviteter i egen regi.

 

Vi har blivit inbjudna att besöka både privata och allmänna platser. Detta har varit uppskattade tillställningar och deltagandet har varit i medeltal 17 medlemmar vid varje tillfälle.

 

I december besökte vi Gipenäs.

 

I februari hade vi bowlingkväll i Lilla Edet.

 

I april var det Veteranmarknad i Backamo, samt kvällsträff hos Gunnar Johansson.

 

I maj anordnade Fagerberg Ljungskilerundan. Vi genomförde även Svenshögenrundan.

 

I juli besökte vi Ucklums hembygdsmuseum, och Agne Olander ordnade crosskörning. Bullrace ordnades hemma hos Fagerbergs vid månadsmötet. Vi besökte även Slussarna i Trollhättan denna månad.

Skrammelcrossen avslutade månadens verksamheter med rekorddeltagande för året.

 

I augusti besökte vi Stig och Yvonne på månadsmötet. Samma månad genomförde vi besök på Fjordträffen i Uddevalla.

 

I september besöktes Mannevattnet som månadsmöte. Öresjörundan genomfördes en söndag denna månad.

 

I oktober besöktes Eds Mc och Motormuseum.

 

Totalt har 38 aktiviteter för mopeder anordnats under år 2018. 505 av moppeklubbens medlemmar har deltagit, vilket utgör 34% deltagande av klubbens 171 medlemmar.

 

Tisdagsträffarna har även i år genomförts 50 gånger. Dessa har hållits på Boströms café.

 

I början av året var vi 157 medlemmar. Under året har det tillkommit 14 medlemmar, så att totala andelen medlemmar är nu 171 st.

 

Antalet män är 136 st. och antalet kvinnor är 35 st.

Glädjande är att 20% av våra medlemmar nu är kvinnor.

 

Hjärtum i december 2018.

 

Hjärtums Moppedrev

 

 

___________________________

Lennart Wernersson, President.

 

 

                                                                                                                                           Vid pennan, Owe