Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2022-10-03

 

 

Mötet hölls i Hjärtumsgården.

 

Till mötet kom 25 besökare.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2022-09-05

 

Öresjörundan genomfördes 24 september med 24 deltagare.

 

Hjärtumsrundan genomfördes ju den 27 augusti.

Vad var bra med detta evenemanget?

Vad var mindre bra med evenemanget?

Skall vi upprepa Hjärtumsrundan nästa år och i så fall slå samman detta med Öresjörundan och skrammelcrossen?

Ja, dessa frågor ställde vi oss vid mötet.

Det som var bra var:

Bra flaggvakter, danskarna var nöjda, vi tyckte alla att det fungerade bra, att vi fick vara hos Bengt, ekonomiskt gick vi pluss.

Det som var mindre bra var:

Vi körde för fort, en del tyckte vi körde för sakta, en person blev akterseglad, vi saknade pilarna, vi bör ha 5 minuter mellan varje startgrupp.

 

Efter omröstning blev det 12 personer som var villiga att upprepa Hjärtumsrundan med inbjudna moppeklubber 2023.

Det blev 15 personer som ville avvakta med Hjärtumsrundan 2023, och i stället anordna en Hjärtumsrunda 2024, med de danskar som då kan dyka upp. De gör ju ingen resa till Trollhättam 2023.

Beslutet blev att ställa i Hjärtumsrundan 2023.

 

Bengt har lovar att ställa upp med lokal och bana för en skrammelcross, men han organiserar inte detta själv 2023.

 

Nästa månadsmöte sker måndag 7 november i Hjärtumsgården.

Stig och Lennart fixar kaffe med dopp till mötet.

 

Övriga frågor!

 

Behållningen för Hjärtumsrundan blev 2663:-

Behållningen i kassan var fredag den 30/9 11389:-

 

Vilka kan hjälpa till vid årsmötet den 7 december?

Till köket har Gun-Inger och Ingmarie anmält sig.

Möbler ordnar Bengt, Lennart och Thomas B.

Mats och Lennart handlar upp varor på Boströms.

Elon och Marianne prickar av gästerna vid ankomst. De säljer ev. också lotter.

Musik och lite annat fixar Sten Samuelsson.

Lotteri ordnas av Helmut och Peo. Här får vi hjälpas åt att ordna priser.

 

Bengt ordnar så att Boströms sponsrar med smörgåstårta i år också?

 

Det bestämdes att årsmötet skall vara kostnadsfritt i år?

 

Det bestämdes att vi inte skall ta ut någon ny medlemsavgift för 2023?

 

Våra klistermärken är slut. Owe har fått in offert på klistermärken. 2200:- för 250 märken. Lennart tar in offert från Älvängen.

 

Vi har fått en ny medlem, Stefan Hermansson i Trollhättan. Vi hälsar honom välkommen in i vår förening.

Med Stefan är vi för närvarande 136 medlemmar.

 

Till sekreterare för årsmötet blev Bert utsedd.

 

Lennart avslutar mötet.

 

                                                                                                                     Vid pennan, Owe