Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-07-05

 

Det kom 14 medlemmar samt  2 ickemedlemmar till månadsmötet, hos Peo och Susanne Johansson i Tönneröd, Ucklum.  5 mopedister trotsade regnet, övriga fegade ur med att köra bil.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-04-03 lästes upp, och godkändes.

Lennart förklarade vad Hjärtumsrundan innebar, för de som inte kände till detta tidigare.

 

Vi hänvisar till ”Kalendern” på hemsidan för att se vilka evenemang som blivit inställda pga coronaviruset.

 

Vid ett extra styrelsemöte den 23/6 beslutades att ställa in Hjärtumsrundan. Tyvärr. Återigen måste vi hänvisa till de restriktioner som gäller för coronaviruset.

 

Skrammelcrossen på Bondeström, är inställd i år av samma orsak som Hjärtumsrundan.

 

Åke Nordqvist ordnar en mopperesa under sommaren, har han lovat. Det blir kort framförhållning. Vi kommer att meddela tid och plats i kalendern på hemsidan, så snart vi vet mera. Håll koll på kalendern, är vårt tips.

 

Till minigolfen den 3/7 kom 13 medlemmar. Willy meddelade att det var en trevlig träff, och hyfsat väder. 1:a kom Helmut, 2:a kom Karl-Erik, alla övriga kom 3:a.

 

Vi vill påminna om onsdagarnas café på Backamo. Vi håller till där så länge Boströms café är stängt. Mera info finns på hemsidan under fliken ”Hem”.

 

Vi föreslår att föreningens konto och swish-nummer läggs in på hemsidan under fliken ”Hem”.

 

Nästa möte sker måndag 3/8. Augusti månadsmöte sker vid Bosses damm i Västerlanda, -Arboskogen hos Mikael i Sandbäcken.

Samling för avresa på Ström kl. 18.00. Tag med egen fika. Vid regn håller vi mötet hos Bengt på Bondeström, i hans flyghangar.

 

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Vi tackar särskilt Peo och Susanne för mötesplatsen i deras maskinhall, korv och bröd med dricka, samt visningen av vindkraftverkens fundament i skogarna vid Sköllunga.

                                                                                                                               

 

              Vid pennan: Owe