Månadsmöte Hjärtums Moppedrev  2023-07-02

 

 

Mötet hölls ”Hemma hos Owe”, igen.

 

Lennart öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

Till mötet kom 25 besökare.

 

Månadsmötet hölls vid Ucklums nya badplats.

 

Vi fick en föredragning om mötesplatsens tillkomst och några ungdomliga bravader från Lage.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2023-06-05.

 

Ang. skrammelcrossen på Bondeström. Anmälda som arrangörer är Lennart, Åke, Owe, Åke och Tommy Thoresson, samt Janne Esser.

Vi genomför Skrammelcrossen den 25 juli kl. 17.00.

 

Glöm inte att meddela Owe hur många som deltagit på varje cafe’-träff. Owe meddelar sedan detta vidare till ABF.

 

T-shirts att delades ut till de medlemmar som betalat i förskott.

De som vill köpa t-shirts betalar med swish till: 123 101 00 16, eller betalar kontant till Owe så skickar han in betalningen. Glöm inte att skriva upp vem som lämnat pengar.

 

Vi tror att det fattas en medlem för arrangemanget i Trollhättan den 20 augusti. Kan Sten tala om ifall det fattas någon? Har vi någon som kan ta denna plats?

 

Rapporter från moppearrangemang Ljungskile, Kråkestans och Orust rally.

 

Stort tack till Ucklums Hembygdsförening för dagens arrangemang samt till banläggare

för moppeturen till mötesplatsen.

Träffen på hembygdsföreningen var väldigt fint ordnad.

 

2 nya medlemmar hälsas välkomna till vår förening. Dessa är Rolf Larsson, Ucklum och Bert Svensson, Spekeröd.

 

Lennart avslutar mötet.

Vid pennan, Sten S.