Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2020-10-05

 

Det kom 18 medlemmar till mötet, som hölls hemma hos Bert och Gun Ekblom.

 

Föregående mötesprotokoll från 2020-09-07 lästes upp, och godkändes.

 

Det finns bilder inlagda på hemsidan från månadsmötet i september, samt från Öresjörundan.

 

Vi rapporterade från Öresjörundan som genomfördes i regn och rusk den 26/9.

22 medlemmar deltog.

 

Åke hade varit i Mellerud och åkt 10 mil i regn. En styrka att genomföra detta race.

 

Åke rapporterade också från ytterligare ett race i Mellerud. Detta var en resa på 7 mil som ändå genomfördes med lite regn.

 

Roger har varit på Backamo och tittat på crosskörningen där. Det var hela 90 startande, som kom från större delen av södra Sverige. Det var kallt och blåsigt på den 2,2km långa banan. Förutom Roger körde Kaj, Ove S. samt Karl-Erik från moppeklubben på crossbanan. Roger föredrar crosskörningen på Bondeström nästa gång.

 

Vi diskuterade mötet på Gipenäs den 26/12. Lennart kontaktar Leif och frågar om vi får låna lokal, och vem som kan sköta värmen inför mötet. På nästa månadsmöte hoppas vi att vi vet mera.

 

Vi diskuterade årsmötet. Nytt datum för årsmötet är den 7/12 och sker i stora salen i Hjärtumsgården. Kostnaden är 900:- och Göran Risberg sponsrar klubben med denna summa. Stort tack till honom för det generösa bidraget.

 

Vi är nu 115 medlemmar i föreningen.

 

Nästa möte sker måndag den 2/11, återigen hos Bert.

Samling på Hjärtumsgården kl. 18.00

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.  Vi tackar Bert för att han ställt upp med lokal för mötet.

 

              Vid pennan: Owe