Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2022-03-07

 

Mötet hölls i Hjärtumsgården, dit 23 deltagare tog sig. Föreningen bjöd på kaffe med dopp till alla deltagare.

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-11-01 lästes upp, och godkändes.

 

Vi gick igenom förslag till aktiviteter för år 2022. Dessa är nu inlagda i kalendern på vår hemsida.

 

Vi diskuterade ”Hjärtumsrundan”. Bert föreslog en Hjärtumsrunda i lite mindre format än vad vi tidigare planerat. Detta förslag godtogs av mötet. Vi får c:a 50 deltagare från Danmark den 27 augusti. Vi planerar vidare om detta under våren.

 

Vi diskuterade medlemskap i ABF Lilla Edet. Vi beslutade att bli medlemmar där. Kostnad, c:a 400 per år, och då får vi tillgång i deras lokal i Lilla Edet och får låna utrustning av dem under ett år.

 

Åke Nordqvist ordnar en mopperesa i Dalskog den 2 juli. Vi får se om vi kan få ett annat datum, då det krockar med andra aktiviteter. Lennart kollar upp detta.

 

Vi har valt att inte delta i mopperally i Svanskog den 21 maj.

 

Behållningen för lotterier vid årsmötet blev hela 2330:-. Vi tackar Helmut, Peo, samt de medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt bidrog med lotterivinster.

 

Vi bestämde att fortsätta med att föreningen bjuder på kaffe med dopp då möten hålls på hemmaplan. Vid nästa möte är det Mats och Bert som fixar fikat.

 

Vi beslutade att ta fram förslag på kepsar med vårt emblem till nästa möte. Det blev ett stort intresse för detta.

 

Tisdagsträffarna fortsätter på Boströms Cafe’.

 

Vi talade återigen om en bussresa. Lennart kontaktar Rune Tobiasson om detta för att planera resan till Bynanders motormuse’um i Svenljunga.

 

Nästa möte sker kl 18.00 i Hjärtumsgården den 4 april.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                                                               Vid pennan: Owe