Månadsmöte Hjärtums Moppedrev  2023-05-08

 

 

Mötet hölls ”Hemma hos Owe”.

 

Till mötet kom 21 besökare.

 

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll från den 2023-04-03. Mötet godkände mötesprotokollet.

 

Hjärtumsfestivalen sker den 13 maj. Vi träffas vid Hjärtums Kyrkogård och avreser till Hjärtumsgården kl. 11.00. Kl. 11.45 reser vi till Hjärtums församlingshem, där föreningen bjuder på kaffe med tilltugg till de medlemmar som kommit på moped.

 

Resan till Bynanders Motormuse’um i Svenljunga den 6 maj.  De som deltog tyckte det var ett trevligt och intressant ställe att besöka.

 

Resan till Aeroseum på Säve. Denna fråga tas upp på nästa månadsmöte.

 

Kvällskursen för att ”speta ett ekerhjul” har diskuterats tidigare. Vi tar upp denna fråga igen under höstens månadsmöten.

 

Vi måste förbereda skrammelcrossen på Bondeström. Vi har ju tidigare sagt att vi skall fatta beslut om detta i maj månad. Under mötet anmälde sig Lennart, Åke och Owe som arrangörer. Under maj månadsmöte fick vi även med Roger och Tommy Toresson, samt Janne Esser.

Om vi skall ha någon prisutdelning behöver vi skänka de priser vi kan inom föreningen. Ev. kan vi också köpa priser med föreningens kassa. Priser kommer att beslutas i Juni månadsmöte.

Vi genomför i alla fall Skrammelcrossen den 25 juli kl. 17.00.

 

På torsdagar träffas vi på Cafe’ Gläntebo i Backamo. Vi träffas även på Boströms cafe’ på tisdagar.

Vi kan nu rapportera dessa träffar till ABF. Meddela Owe hur många som varit på cafe’mötet, samt hur många av dessa som var kvinnor. Så ordnar Owe resten.

 

Vi diskuterade om vi skall köpa in t-shirts till våra medlemmar. Owe tar tag i frågan och har förhoppningsvis ett förslag framme till maj månadsmöte. Förslag fanns om svart tröja med guldtext.

Vi avvaktar med att beställa några tröjor till efter nästa månadsmöte i juni, då vi tar upp ekonomin, antal beställningar av tröjor osv.

 

Vi fick ingen som kunde ordna kaffe med dopp på denna resan vi genomför idag. På nästa mopperesa som sker den 5 juni tar var och en med sig egen fika. Då skall vi åka till Sandbäcken i Västerlanda. Avresa sker från Ströms korsväg kl. 17.30.

Bert kör skamkärran på denna moppetur. Sista man på moppeturen skall ha telefonkontakt med skamkärran.

 

En medlem meddelade att han avslutar sitt medlemskap i föreningen.

 

Tyvärr inträffade en olycka under moppeturen. Vi hoppas att han repar sig från sina besvär och kan vara med oss på nästa moppetur i Juni.

 

Lennart avslutar mötet.

Vid pennan, Sten S.