Första mötet.

 

 Historian om Hjärtums moppedrev!

Startskottet för klubben gick en mörk
novemberkväll -07 då 16 personer samlades
i Hjärtumsgårdens källarlokal.
Det dracks kaffe, skröts om mopeder
men framförallt drogs riktlinjerna
fram för det som nu är en mycket
aktiv mopedklubb!

 

Vår klubbmästare - Lennart Wernersson

 

Lennart Wernerson blev vår klubbmästare
samt han som håller i kassan.
Barbro Fagerberg blev den som höll i pennan.
Det bestämdes även att vi skulle träffas
den sista måndagen varje månad i Hjärtums-
gården kl. 18:00 under vinterhalvåret.
 

 

 

 

På årsmötet 2018 fattades det beslut att klubben skulle bli en Förening.

Under 2019 gjordes klubben om till en Förening med eget bankonto.