Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2019-04-03

 

Det kom 23 medlemmar till månadsmötet, som hölls i Hjärtumsgården.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-03-06 lästes upp, och godkändes.

 

Vi fick en ny medlem, Gunther Stulken, från Västerlanda. Tyvärr kör även han Zundapp.

 

Fortfarande saknas startdatum för en del moppeturer. Vi tar upp detta på nästa möte igen. Krutracet i Uddevalla startar dock 4/5.

Vi saknar startdatum för Stolleprovet i Bollebygd, Moppeträff på Lane Loge, West Coast Moppers i Stenungsund, Frambo i Grästorp, Risvedenrallyt i Hålanda, Crosskörning i Backamo, Gulaschturen i Ödeborg samt Orustrallyt i Henån.

Den som får fram ett datum på någon av dessa aktiviteter meddelar Owe, så läggs aktiviteten omgående in i kalendern.

 

Till bowlingen i Lilla Edets bowlinghall kom 15 deltagare från föreningen. Segrare blev Anders Wernersson. 1:a till 3:e pris fick en chipspåse var.

 

Vi påminde åter om Edetmässan, i Ströms idrottshall, den 6/4. Några nya anmälningar kom in under mötet, och nu är prognosen hela 20 deltagare.

 

Vi visade artikel från ttela, där Hjärtums Moppedrev är omnämnt som deltagare vid Edet-mässan.

 

Lennart visade Puch-journalen, en raritet från fornstora dagar i nytryck.

 

Vi visade att vi nu är med i kommunguiden under rubriken Motorsport.

 

Vi påminde om moppeturen Sjuntorp Runt, den 14/4. Mera info om detta finns i kalendern.

 

Gun-Inger informerar om Upphärads Brandmuseum vid nästa möte.

 

Vi beslutade att genomföra Parentation, ett sätt att hedra de medlemmar som under året avlidit. Detta genomförs på årsmötet, om det är aktuellt..

 

Roger Toresson rapporterade från Kanonball. Det var 14 startande, och 4 kom i mål. Loppet gick mellan Stockholm och Halden.  

 

Nästa möte blir månadsmötet onsdag 8/5. Då genomför vi Svenshögenrundan och samling sker vid Hjärtumsgården 18.00. Sven-Erik och Arnold lovar korvgrillning vid Hällungens badplats.

 

Vi informerades om att det finns 8st Sachs-motorer till salu på Ström.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.                                                                                                                            

                                                                                                                          Vid pennan: Owe