Verksamhetsberättelse för Hjärtums Moppedrev 2021.

 

Trots den rådande coronapandemin var det endast 2 aktiviteter som fick ställas in i år. En pga. corona och en pga. regn.

 

Under året har det hållits 7 månadsmöten, årsmöte samt vi har genomfört 6 resor och aktiviteter i egen regi, eller blivit inbjudna att delta av andra föreningar.  I samband med månadsmöten har vi haft ytterligare 4 aktiviteter.

 

Deltagandet har varit i medeltal 24 medlemmar vid varje tillfälle. Förra året var denna siffra 22 st.

 

I mars månad höll vi månadsmöte utomhus vid Hjärtumsgården.

 

I maj genomfördes månadsmötet i samband med Svenshögenrundan

 

I juni hölls månadsmötet vid Gunnarsvattnet. I slutet av samma månad genomförde vi ett kraftigt försenat årsmöte för 2020 på Bondeström.

 

I Juli besökte vi Ucklums Hembygdsförening då de anordnade Veteranmopeddagen.

 

I augusti åkte vi genom Arboskogen i Västerlanda i samband med månadsmötet. Där ordnade Helmut också ett uppskattat lotteri. Vi besökte också slussträffen i Trollhättan, Glimmingen i Uddevalla hade veteranmarknad och Skrammelcrossen genomfördes på Bondeström. Fjordträffen i Uddevalla höll också sin första sammankomst  i denna månad.

 

I september genomfördes månadsmötet i samband med resan runt Dunevallen. Öresjörundan genomfördes i slutet av månaden.

 

I oktober höll vi månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

I november höll vi månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

Totalt har 12 aktiviteter för medlemmar genomförts under året. Aktiviteterna besöktes av 293 medlemmar.

 

Tisdagsträffarna har genomförts både på Boströms Cafe´, samt på onsdagar på Cafe´Gläntebo i Backamo.

 

I början av året var vi 115 medlemmar. Totalt är vi nu 125 medlemmar. Två medlemmar har avlidit under året.

 

Antalet män är 98 st. och antalet kvinnor är 27 st. 27% av våra medlemmar är kvinnor. Det är glädjande att antalet kvinnor har ökat i föreningen.

 

Hjärtum i december 2021.

 

Hjärtums Moppedrev

 

 

___________________________

Lennart Wernersson, President.

 

Vid pennan, Owe