Verksamhetsberättelse för Hjärtums Moppedrev 2022.

 

I år blev 2 planerade turer inställda. En pga. pandemin i februari, och en pga. för litet deltagarantal i augusti.

 

Under året har det hållits 8 månadsmöten, årsmöte samt vi har genomfört 9 resor och aktiviteter i egen regi, eller blivit inbjudna att delta av andra föreningar.  I samband med månadsmöten har vi haft ytterligare 4 aktiviteter.

 

Deltagandet har varit i medeltal 20 medlemmar vid varje tillfälle. Förra året var denna siffra 24 st.

 

I mars månad höll vi månadsmöte i Hjärtumsgården.

 

I april månad höll vi också månadsmöte i Hjärtumsgården.

 

I maj höll vi månadsmöte vid Gunnarsvattnet. Vi besökte även Hjärtumsfestivalen denna månad.

 

I juni höll vi månadsmöte vid Ryrsjön. Vi besökte även Motorhistoriska dagen i Ljungskile.

 

I Juli besökte vi Ucklums Hembygdsförening då de anordnade Veteranmopeddagen, samt vi genomförde månadsmötet samma dag. Vi fick även en tur i skogarna runt Svenshögen.

 

I augusti åkte vi till Härsvattnet i Arboskogen och höll månadsmöte. Det ordnades med den årliga skrammelcrossen på Bondeström, och vi besökte sluss-cafe’et i Trollhättan. Hjärtumsrundan med våra danska besökare genomfördes i slutet av månaden.

 

I september blev det mopedskytte i samband med månadsmötet i Vesten. Öresjörundan genomfördes i slutet av månaden.

 

I oktober höll vi månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

I november höll vi månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

Totalt har 20 aktiviteter för medlemmar genomförts under året. Aktiviteterna besöktes av 400 medlemmar.

 

Tisdagsträffarna har genomförts på Boströms Cafe´, samt torsdagar på

Cafe´ Gläntebo i Backamo.

 

I början av året var vi 125 medlemmar. Totalt är vi nu 133 medlemmar. Tre medlemmar har avlidit under året.

 

Antalet män är 103 st. och antalet kvinnor är 30 st. 29% av våra medlemmar är kvinnor. Förra året var andelen kvinnor 27%. Det är glädjande att antalet kvinnor har ökat i föreningen.

 

Hjärtum i december 2022.

 

Hjärtums Moppedrev

 

 

___________________________

Lennart Wernersson, President.

 

Vid pennan, Owe