Konstitutionerande möte för Hjärtums moppedrev 2023-12-06.

 

 

Deltagare:    Agne Olander

                   Sten Samuelsson

                   Gun-Inger Bengtsson

                  Sven-Erik Gustavsson

                  Owe Ivarsson

 

                 

 

 

 

Mötets syfte är att tillsätta ordförande, sekreterare samt styrelsesuppleant bland styrelseledamöterna.

 

Följande styrelseledamöter valdes på årsmötet 2023-12-06:

 

Sven-Erik Gustavsson, nyval

Agne Olander omval på 2 år.

Owe Ivarsson omval på 1 år.

                                     

 

 

Mötet utser följade personer till

 

Ordförande                     Sten Samuelsson (ersätter Lennart Wernersson)

Sekreterare                     Owe Ivarsson

Styrelsesuppleant           Sven-Erik Gustavsson

Vice ordförande              Agne Olander kvarstår sedan tidigare val.

 

Sten Samuelsson och kassör Gun-Inger Bengtsson är sedan tidigare tillsatta på 2 år och har därför 1 år kvar.

 

Mötet avslutades.

 

Vid pennan, Owe

 

 

 

___________________________________________

Owe Ivarsson