Uppdaterad utgåva 2022-08-17

 

Vad händer den 27/8?

Hjärtumsrundan.

 

Vi hade ju en förhoppning att alla de troliga 50 danska deltagarna skulle komma på Hjärtumsrundan. Nu blev det inte så. Henrik, som varit min kontakt under planeringen har nu anmält att det kommer 34 deltagare därifrån. Det innebär ju att vi får mindre med inkomster och har nu ändrat i schemat för dagen pga. detta. Nedan blev beslutat på ett styrelsemöte den 15/8.

 

Vi träffar dem på EDET-Rasta kl. 09.10. Två av våra medlemmar möter upp dem där och ledsagar dem till BONDESTRÖM. Väg-gruppen bestämmer vilka som skall möta upp på Edetrasta. Detta innebär att Kompassen är avbeställd och vi har flyttat morgonens samling till Bondeström.

Vid ankomst tar vi emot startavgiften, lämnar ut startkort och bjuder på kaffe / the och WIENERBRÖD. På startkorten finns även ”biljetter” för att få korv och bröd, samt dricka då vi återkommit till Bondeström. Då startkortet är förbrukat läggs detta i en låda, där Peo sedan drar vinnare, som får välja pris från ett prisbord.

Under kaffestunden går vi igenom vilka regler som gäller för moppeturen, och dessa regler står även på startkorten. Det är Lennart som håller i denna information. Startavgiften är 150:- och betalas med svenska pengar kontant. De som på något sätt bidragit till Hjärtumsrundan och vill vara med på moppeturen betalar ingen avgift. De deltar heller inte i lottdragningen som Peo håller i. De av våra egna medlemmar som vill delta i moppeturen, men inte deltagit som arrangörer eller inte bidragit på annat sätt betalar 150:- och deltar därmed också i lottdragningen.

Resan går till Askeröd och därefter genom skogen till Vabacken vid Öresjö. Där äter var och en den färdkost man själv tagit med sig. Detta står inte föreningen med.

Därefter fortsätter vi runt Öresjö och kommer så småningom till Utby bastu. Där är det lämpligt med ett stopp för rast och vila. Därifrån åker vi vidare i de grupper vi tidigare haft mot Bondeström. På Bondeström genomför vi Skrammelcrossen.

Vi kommer att resa i grupper om 12 och 12, där vi har en föråkare, och en efteråkare från vår förening i varje grupp. Hastigheten för föråkaren är 30 km/tim och föråkaren passeras aldrig. Skulle föråkaren få stopp på sin moped åker efteråkaren fram och övertar hans roll.

1:a grupp startar kl. 10.30 och de övriga grupperna startar med 3 minuters mellanrum.

Vi har avdelat personer som stoppar trafiken på de ställen vi korsar båda körbanorna på Hjärtumsvägen. Dessa har våra västar på sig, samt röda flaggor. Vi stoppar trafiken vid infart till Askeröd vid Intagan, samt vid infart till Bondeström.

På Bondeström bjuds på korv med bröd, samt burkdricka. Där genomför vi också skrammelcrossen och avslutar med Peo:s lottdragning med priser man väljer från prisbordet.

Därefter är Hjärtumsrundan avslutad och vi kan förhoppningsvis andas ut.

 

Följande personer är anmälda för att hjälpa till att genomföra allt:

Elon och Marianne tar upp betalning och lämnar ut startkort. Här kan Lennart och Owe hjälpa till.

 

Köket ordnas av Gun, Ewa A, Lena, Anette och Owe hjälper till. Lena blir sammankallande här och fördelar arbetsuppgifter. Köket ordnar också med inköp från Boströms där vi fått 10% rabatt på allt som köps in till Hjärtumsrundan. Köket köper också in korv, bröd och dricka till gruppen som ordnar korven på Bondeström.

Mats, Lennart, Sven-Erik och Roland fixar koket av korven och delar ut den och dricka mot biljett från startkortet. Det tar också hand om möbler som tas fram och tas bort. Dessa ingår i gruppen för köket.

 

För start och stopp av skrammelcrossen ansvarar Bengt och Roger.

För fotografering ansvarar Anders W.

All ev. mediekontakt sker med Lennart W.

Pilar för att markera banan UTGÅR.

Väg-gruppen består av Royne, Peo, Agne, Inge, Åke, Stig, Bert, Case, Hannu, Janne E, Jan J, Astor K, Kenth E, Owe.

Bert är sammankallande här och fördelar arbetsuppgifter till var och en. Bert har röda flaggor och västar till trafikvakter. Västar till föråkare finns hos Bert.

Janne E. har lovat att ordna skylt om Hjärtumsrundan, att sätta upp vid Hjärtumsvägen,

Gunnar Ternstedt kör skamkärra med sin Asquit Sherte Van. I skamkärran finns första förband och reservbensin.

Alla ovan ingår i väg-gruppen.

 

 

Befriade från att betala startavgift är:

Elon, Marianne, Gun, Ewa A. Lena, Anette, Owe, Mats, Lennart, Sven-Erik, Roland, Anders W, Royne, Peo, Agne, Inge, Åke, Stig, Yvonne, Bert, Case, Hannu, Janne E, Jan J, Astor K, Kent E, Gunnar T, Bengt, Roger, Göran R, Helmut, Sabina T, Dennis E.

Totalt 33 personer.

De är antingen delaktiga för att genomföra dagen, eller har skänkt priser till prisbordet.

Dessa betalar ingen startavgift, men får del av den mat som bjuds. De deltar heller inte i lottdragningen.

 

Hoppas detta skall ge en klarare bild av hur dagen skall genomföras.

Owe