Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2019-05-08

 

Resan för månadsmötet gick till Svenshögen. Där blev vi bjudna på korv med bröd, samt dricka, så mycket vi ville ha. Det kom 25 medlemmar varav 17 åkte moped.

 

Föregående mötesprotokoll från 2019-04-03 lästes upp, och godkändes.

 

Fortfarande saknas startdatum för en del moppeturer. Vi beslutade att inte sätta upp ytterligare turer i kalendern, om vi inte får in startdatum för dessa.

 

Edet-mässan diskuterades. 23 mopeder kom för att visas upp. Totalt kom 33 st   medlemmar från föreningen. Det blev en lyckad tillställning och alla verkade nöjda med Moppeföreningens närvaro.

 

Moppeturen, Sjuntorp Runt, diskuterades. En trevlig tillställning, men skyltningen runt banan kunde varit bättre.

 

På Alingsås Chickenrace deltog 5 medlemmar från vår förening.

 

Till resan i Falköping är nu 12 medlemmar anmälda. När protokollet skrivs, är resan inställd pga för få deltagare.

 

Gunnar Ternstedt har maskiner i Vänersborg som vi kan komma att titta på. Inget datum bestämdes för denna resa.

 

Nästa möte blir månadsmötet onsdag 5/6. Då åker vi till Svenseröd och tittar på smedjan där. Avresa från Hjärtumsgården kl. 18.00.

 

Vi tackar våra medlemmar från Svenshögen för en mycket generös och trevlig sammankomst vid Svenshögens badplats.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

                                                                                                                               

 

                                                                                                           Vid pennan: Owe