Månadsmöte Hjärtums moppedrev 2021-05-03

 

 

Föregående mötesprotokoll från 2021-03-22 lästes upp, och godkändes.

 

Vi har nu äntligen blivit registrerade i kommunens föreningsregister.

 

Det möte som skall genomföras digitalt med övriga föreningar i kommunen har vi valt att inte deltaga vid. Gäller ungdomsverksamhet under sommaren 2021.

 

De danska mopedåkarna är informerade om att Hjärtumsrundan är inställd i år. Men, nästa år är de beredda att komma med 50 mopedister.

  

Vi diskuterade årsmötet återigen. Vi har möjlighet att hålla detta på Bondeström, i samband med skrammelcrossen, eller vid annat tillfälle om corona-restriktionerna skulle tillåta detta.

 

Vi vill ha in förslag till aktiviteter som kan genomföras på månadsmöten i augusti, september, oktober och november. Det måste vara coronasäkert ifall restriktionerna inte skulle lätta.

 

Vi fick en ny medlem, Sten Samuelsson från Vesten, Hjärtum. Vi hälsar Sten hjärtligt välkommen.

 

Således är vi nu 116 medlemmar i föreningen.

 

Det kom 16 medlemmar till mötet, samt 2 ickemedlemmar. Det var en mycket kall resa så vi fick lära oss att klä på oss ytterligare på nästa resa.

 

Vi tackar de som ordnade med månadsmötet i Svenshögen. Vi blir alltid generöst bjudna där på Bullens korv och dryck.

 

Nästa månadsmöte sker den 7/6 vid Gunnarsvattnet. Mats och Owe ordnar korv och Kaffe. Avresa från Ström 18.00. Kan någon ordna en aktivitet i samband med mötet? Owe tar gärna emot förslag om någon kan fixa detta. Kan vara fisketävling, kappsim runt sjön eller något annat.

 

Övriga frågor:

 

Det finns en Puch Dakota till salu i föreningen. Kontakta Owe vid intresse.

 

Lennart tog upp förslag att ordna en moppetur en lördag under sommaren. När allt är på plats för detta skriver vi in i kalendern när, var och hur resan genomförs. Håll därför extra koll på kalendern.

 

Lennart tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

                                                                                   Vid pennan: Owe