Konstitutionerande möte  Hjärtums moppedrev 2021-12-08.

 

 

Deltagare:    Lennart Wernersson

                   Bert Ekblom

                   Gun-Inger Bengtsson

                   Owe Ivarsson

                   Agne Olander

                   

Mötets syfte är att tillsätta ordförande, sekreterare samt styrelsesuppleant bland styrelseledamöterna.

 

Följande styrelseledamöter valdes på årsmötet 2021-12-08:

 

Lennart Wernersson

Agne Olander

Owe Ivarsson

                                     

Mötet utser följade personer till

 

Ordförande                   Lennart Wernersson                                   

Sekreterare                  Owe Ivarsson

Styrelsesuppleant          Agne Olander                       

 

Kassör och styrelsesuppleant är sedan tidigare tillsatta på 2 år och har därför 1 år kvar.

 

Mötet avslutades.

 

Vid pennan Owe I.