Verksamhetsberättelse för Hjärtums Moppedrev 2020.

 

På grund av den rådande coronapandemin har det varit betydligt färre aktiviteter under året än under tidigare år.

Totalt har vi ställt in 17 aktiviteter på grund av coronan.

 

Under året har det hållits 7 månadsmöten, årsmöte samt vi har genomfört 3 resor och aktiviteter i egen regi. I samband med månadsmöten har vi haft ytterligare 4 aktiviteter. Den planerade Hjärtumsrundan skulle genomförts den 29/8. Efter all planering och möten, ställdes tyvärr detta evenemang in.

 

Deltagandet har varit i medeltal 22 medlemmar vid varje tillfälle. Förra året var denna siffra 20 st.

 

I december höll vi årsmöte och vi besökte även Gipenäs.

 

I januari hölls möte för att planera Hjärtumsrundan. Det hölls även ett styrelsemöte i syfte att förbereda kalendern för 2020.

 

I februari hölls månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

I mars hölls månadsmötet i Hjärtumsgården.

 

I april hölls ett styrelsemöte ang. Hjärtumsrundan.

 

I juli hölls månadsmötet hos Peo i Tönneröd, samt det spelades minigolf i Ströms slottspark. Det hölls även ett styrelsemöte ang. Hjärtumsrundan.

 

I augusti besökte vi Bosses damm i Västerlanda i samband med månadsmötet.

 

I september hölls månadsmötet på Bondeström. Där hade Bengt ställt crossbanan till förfogande för alla medlemmar. Samma månad genomförde vi Öresjörundan.

 

I oktober hölls månadsmötet hemma hos Bert och Gun.

 

I november hölls månadsmötet hemma hos Bert och Gun.

 

Totalt har 11 aktiviteter för medlemmar genomförts under året. Aktiviteterna besöktes av 264 medlemmar.

 

Tisdagsträffarna har genomförts Både på Boströms Cafe´, samt på Cafe´Gläntebo på Backamo. Tyvärr har många av träffarna varit inställda på grund av coronapandemin.

 

I början av året var vi 180 medlemmar. Då vi under 2020 betalade en medlemsavgift, medförde detta att vi tappade ett stort antal medlemmar. Under året har det tillkommit 5 medlemmar. Totalt är vi nu 115 medlemmar.

 

Antalet män är 92 st. och antalet kvinnor är 23 st. 20% av våra medlemmar är kvinnor.

 

Hjärtum i december 2020.

 

Hjärtums Moppedrev

 

 

___________________________

Lennart Wernersson, President.

 

Vid pennan, Owe